opdrachtgever: provincie gelderland, arnhem

omvang: 16.000 m2 revitalisatie, 13.000 m2 nieuwbouw

oplevering: 2017

view from riverside

verbinding oud- en nieuwbouw

public entrance

interieurafbeeldingen: iDNova

De Provincie Gelderland heeft zich geheroriënteerd op de werkzaamheden. De conclusie was dat de huidige gebouwen niet meer aansloten bij de actuele en toekomstige huisvestingsbehoefte. Besloten is dan ook de huisvesting van de provincie functioneel en kwalitatief op orde te brengen. Deze vernieuwde huisvesting, ‘Het Gelders Huis’, moet uitstralen hoe de provincie Gelderland in de 21e eeuw in de samenleving wil staan.

De aanbieders kregen de opdracht het stedenbouwkundig ontwerp, architectonisch ontwerp van interieur en exterieur en het inrichtingsontwerp van de buitenruimte integraal te betrekken bij de uitwerking van deze opgave, net als bouwtechniek, kosten en haalbaarheid. Het resultaat van de gunningsfase is dat de opdracht in een DBFM constructie gegund is aan het consortium iDNova. Het bestaande monumentale Huis der Provincie wordt geheel gerevitaliseerd en verbonden met een nieuw te bouwen deel.

Wij zijn als onderdeel van het team ‘Ruimtelijke Kwaliteit en het Nieuwe Werken’ namens de Provincie Gelderland betrokken bij dit project. Als onafhankelijk expert is onze rol een adviserende, om de kwaliteit van het ruimtelijk ontwerp en het interieur voortdurend kritisch te blijven toetsen en waarborgen. Dat houdt in dat wij gedurende de gunnings-, ontwerp- en realisatiefase met de bouwteams aan tafel zitten en zorgen dat de kwaliteitseisen van de opdrachtgever daadwerkelijk gerealiseerd worden.