opdrachtgever: ijburg college 2, amsterdam

omvang: 3.500 m², 600 leerlingen

oplevering: augustus 2014

IMG_7428
IMG_7469_lichter_uitsnede_k
IMG_7445_lichter_k
IMG_7506_lichter_k
IMG_7554_lichter_k
IMG_7568_lichter_k
IMG_7613_k_site fotografie: Moni van Bruggen

IJburg College 2 is een van de eerste pioniers op het Zeeburgereiland en speelt hier een voortrekkersrol. In een later stadium zal de school ook een uitgebreidere wijkfunctie hebben; in ruimtelijke zin (ontmoetingsruimte, theaterzaal, sportfaciliteiten), maar ook in het verbinden van mensen: de wereld naar de school brengen en de school naar de wereld.
Deze school is herkenbaar familie van het eerste IJburg College, maar heeft ook echt een eigen uitstraling. Ook wordt nog meer aandacht besteed aan duurzaamheid op alle fronten: zowel in de (gerealiseerde) omgeving en materiaalkeuze, als in de werkwijze en het onderwijs.
Nieuw is het ‘doen’ centraal stellen. Dit werkt ook door in het interieur, dat dit moet faciliteren en stimuleren. Er is minder scheiding tussen praktijkruimtes en de deelscholen zelf.

De tijdelijke huisvesting, die waarschijnlijk 3 jaar dienst zal doen, is al zodanig opgezet dat deze het ‘IJburgse’ onderwijsconcept zo goed mogelijk ondersteunt. De open leergebieden zijn bijvoorbeeld belangrijke uitgangspunten.

In onze visie zou een gebouw eigenlijk altijd met het interieur moeten beginnen. Het gaat immers om de gebruikers en wat ze doen: van stoel naar ruimte naar gebouw naar schil. Dit ontwerpprincipe hebben wij als uitgangspunt voor zowel het tijdelijke als het permanente gebouw genomen.
De aanschaf van meubels en andere interieuronderdelen is niet voor slechts 3 jaar, maar blijvend: ze gaan mee en vormen zelfs de basis voor de nieuwe school. Zo kan het interieur echt geoptimaliseerd worden: wat betreft gebruik en beleving, maar ook wat betreft investering.
Op deze manier fungeert de tijdelijke huisvesting ook als ‘lab’ om het ruimtelijk concept uitgebreid te testen en verder te ontwikkelen tot de permanente situatie. Het permanente gebouw en alles wat daarbinnen valt sluit vervolgens logisch aan op het tijdelijke schoolconcept.

De tijdelijke school is opgebouwd uit standaard containerelementen. Op diverse plekken zijn daklichten geplaatst en de ruimte voor de open leergebieden is zo vrij mogelijk gehouden. In het interieur hebben we ruige, stoere materialen, structuren en kleuren toegepast. Het budget is zeer beperkt gebleven door een mix van maatwerk en robuuste items als turnmatten die als stevige zitkussens worden toegepast op banken van gestapelde pallets. De lockers worden, geheel ingebouwd in underlayment, onderdeel van het gebouw en vormen een natuurlijke buffer tussen de verkeerszones en de open leergebieden. Door de vloeren van de open leergebieden iets op te tillen ontstaan als het ware lokalen zonder wand.