opdrachtgever: shell asset management company, rijswijk

omvang: 2.100 m²

oplevering: 2005

Strip_werkplekje_02_langsite

Kantoor_Werkvloer_site2

Kantoor_site1

Coffee-or-tea_site1

Coffee-or-tea_02_site1

Zowel de Shell identiteit als de eigen identiteit zijn verwerkt in het open kantoorplan dat zich inmiddels uitstrekt over 3 verdiepingen. De gemeenschappelijke functies zoals printers, koffiepunten of zitjes bevinden zich in een aparte zone die de verkeersruimte scheidt van de werkplekken. Medewerkers werken in de open structuur of in (gedeeltelijk) afgesloten ruimtes, al naar gelang de aard van hun werkzaamheden.